Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje

SympozjumProgram Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego oraz Sympozjum Pedagogicznego
Kołobrzeg 11-12 kwietnia 2019r.


Rozwijanie różnorodnych aktywności poznawczych w zajęciach pozaszkolnych.
Edukacja morska -  ważny element wychowania.


Organizatorzy:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 1, 78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 722-05-12, e-mail:opp.kolobrzeg@interia.pl

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego, ul Krupnicza 38, 31-123 Kraków, tel. 12 430 00 15 w. 229,  e-mail: pswp.edu@gmail.com

                                                                 11 kwietnia (czwartek) 2019r.

9.00 – 11.30  – przyjazd uczestników do Kołobrzegu , recepcja i zakwaterowanie

Ośrodku Wypoczynkowym „Albax” – „Kielczanka”, ul. Rodziewiczówny 15, 78-100 Kołobrzeg
12.00
- pierwszy termin Walnego Zgromadzenia PSWP
12.30 – drugi termin Walnego Zgromadzenia PSWP

• Powitanie uczestników Walnego Zgromadzenia, Sympozjum Pedagogicznego oraz zaproszonych gości.
• Przedstawienie i zatwierdzenie programu obrad
• Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
• Sprawozdanie z działalności PSWP i sprawozdanie finansowe za okres kadencj
lat 2015-2018.
• Dyskusja, wnioski, propozycje, uzupełnienia
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
• Udzielenie absolutorium Zarządowi za kadencję 2015-2018.
• Powołanie Komisji Wyborczej i przedstawienie regulaminu wyborów Zarządu
i Komisji Rewizyjnej
• Przeprowadzenie wyborów zgodnie z regulaminem
• Ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSWP
• Przyjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia

15.00
- obiad w jadalni Ośrodka Wypoczynkowego „Albax”

Regionalne Centrum Kultury „RCK”, ul. Solna 1
16.30 – 19.00

• Występ uczestników zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
• Wykład Romana Paszke „Morze – wyjątkowy wychowawca”.
• Zapytania, dyskusja
20.00 – uroczysta kolacja - Ośrodek Wypoczynkowy „Albax”


                                                       12 kwietnia (piątek) 2019r.


7.45 – dla chętnych
„Zdrowotne korzyści morza” - próba „morsowania”
9.00- śniadanie w miejscu zakwaterowania


10.00 -13.00
• Wykład …….”Piękno i wartości morza, unikalność nadmorskiej przyrody – jak dbać o nie”
• Zajęcia terenowe w dwóch grupach:
• wycieczka rowerowa szlakiem nadmorskim (w zależności od pogody)
•  rejs statkiem po Bałtyku - około 2 godzin dodatkowo płatny 70 zł  (w zależności od pogody i ilości chętnych osób)


Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Mazowiecka 1

13.30 -15.00
• Warsztaty tematyczne w grupach
15.30 – obiad w jadalni Ośrodka Wypoczynkowego „Albax”
16.30
• Podsumowanie Sympozjum Pedagogicznego

W poniższym linku można pobrać KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Prosimy o odesłanie wypełnionej karty do dnia 15 luty 2019r. na adres pocztowy lub e-mail:  opp.kolobrzeg@interia.pl


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego